ติดเกมหนัก ส่งผลเสียอะไรบ้าง

ทางด้านของสุขภาพ เมื่อคุณติดเกม คุณจะเริ่มไม่อยากออกไปไหน อยากจะนั่งเล่น นอน เล่นเกมอยู่ภายในบ้าน แบบนั้นจะส่งผมเสียต่อสุขภาพคุณเป็นอย่างมาก อย่างจะทำให้เกิดอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดหัว ปวดตา เป็นต้น และการเล่นเกมนั้นยังเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการลมชักได้อีกด้วย

อาการลมชักมีชนิดที่ไวต่อแสงซึ่งจะถูกกระตุ้นเมื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และการที่เราต้องนั่งเล่นเกมเป็นระยะเวลาที่นานๆนั้นก็อาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันยังหลอดเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายได้ โดยที่มักจะพบเจอบ่อยคือ ลิ่มเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดดำตรงขา ส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนนั้นมีความผิดปกติ และยังสามารถทำให้เกิดอาการปวดและบวมตามมาอย่างรุนแรง

ทางด้านพัฒนาการ ส่งผลโดยตรงต่อด้านสังคม ถึงแม้ว่าเด็ก วัยรุ่น จะมีสังคมแบบออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการเล่นเกมก็ตาม แต่จะมีความแตกต่างในการปฏิสัมพันธ์หรือพบเจอกับผู้คนในสังคมแห่งความเป็นจริง สังคมแบบออนไลน์นี้จะส่งผลเสียหลายๆด้านอย่างเช่น การวิตกกังวล ซึมเศร้า รู้สึกว้าเหวา และอาการเครียดที่มีสาเหตุมาจากการเล่นเกม ฯลฯ และยังทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัวลดน้อยลง

เพราะการเล่นเกมจะทำให้เด็กปฏิเสธการทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้อื่น และกิจรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ในความคิดของเด็กจะมีแต่เรื่องเกมอย่างเดียวจนไม่สนใจสิ่งรอบตัวอย่างอื่น รวมไปถึงพัฒนาการเกี่ยวกับสติปัญญาที่ลดลง เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกฝนหรือเพิ่มทักษะใดๆเข้าไปพัฒนา ส่งผลทำให้ผลการเรียนต่ำลงได้

ทางด้านพฤติกรรมและสภาพจิตใจ ในกลุ่มเด็ก วันรุ่น ที่ติดเกมจัดอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว รุนแรง นั้นเป็นเพราะต้องการที่ใช้ชีวิตเหมือนกับในเกมที่ตัวเองเลย จนถึงขั้นลอกเลียนแบบเกมมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะเริ่มมีความคิดและอารมณ์ที่รุนแรงก่อน จึงค่อยเปลี่ยนให้ถูกแสดงออกมาทางด้านการกระทำในที่สุด

ยิ่งเกมที่เล่นมีบทบาทและวัดระดับความสามารถเพื่อจะได้รางวัลจากเกม จะยิ่งทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามเกมมากยิ่งขึ้น จะยิ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ความรุนแรง และความก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิม

ทางด้านการเรียน ทำงาน สังคม ไม่ว่าใคร เพศไหน อายุเท่าไหร่ ถ้าหากว่าคุณได้ติดเกมจนไม่สามารถถอดตัวออกมาได้แล้วนั้น ข้อเสียนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตคุณเป็นอย่างมาก หากว่าคุณกำลังเรียน การติดเกมจะทำให้คุณหลงลืมวิชาความรู้ที่เรียน ปล่อยปะละเลยการไปโรงเรียน ไม่ใส่ใจการเรียนในชั่วโมงที่กำลังเรียนอยู่ เช่นเดียวกับการทำงาน

ที่ต้องอาศัยความผิดชอบเป็นอย่างสูง ทุกการทำงานมีขอบเขตและระยะเวลา แต่คุณจะนำเวลาทำงานนั้นไปเสียเวลาในการเล่นเกมมากว่า และจะยังทำให้คุณมีปัญหากับสถานที่ทำงานอีกด้วย คุณจะเอาตัวเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับเก็บโดยไม่สนใจเพื่อนร่วมห้อง หรือเพื่อนร่วมงาน และนั้นจะทำให้คุณไม่มีสังคมในโลกภายนอกเลย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  แทงบอลออนไลน์